DEATH ROW CHRONICLES - СТОРИЈАТА НА SUGE KNIGHT

DEATH ROW CHRONICLES - СТОРИЈАТА НА SUGE KNIGHT


Неделава е актуелна документарната емисија насловена како „Death Row Chronicles“ којашто се состои од 6 епизоди , при истата направен е обид да се елаборира подемот и падот на еден од најиновативните и најозогласените музички издавачки куќи – Death Row Records.

Документарецот е во продукција на BET , премиерно прикажан на 20-ти февруари , 2018.

Концептуално , документарецот ги следи развитијата хронолошки , стартот на record label-от , бариерите со коишто се соочиле Suge Knight , The DOC & Dr.Dre обидувајќи се по секоја цена да ја основаат компанијата , сукцесите коишто следувале во однос на кариерите на Dr.Dre , Snoop Doggy Dogg , Tha Dogg Pound , интерната констелација во самата издавачка куќа , релациите помеѓу артистите , виолентноста којашто гравитирала во рамките на Death Row , инволвираноста на 2Pac итн.

Со Straight Outta Compton , започна еден вид на expression wave , една таква тенденција , при којашто кај повеќето коишто на еден начин биле дел од NWA сторијата се пројавила потреба да го експресионираат својот став во однос на тие историски евенти. Алудирам на себичноста , нарцисоидноста и егоизмот на Ice Cube & Dr.Dre коишто тежнеејќи да се прикажат себеси како супериорни , прикриле и смениле огромни реалии , а со тоа по автоматизам предизвикаа бурни реакции кај солидните познавачи на нивната еволуција , првенствено на професионален но и дури на приватен план. Како резултат на горенаведеното и Michel’le произлезе со својот автобиографски филм. Следуваше и биопикот на 2Pac. Слично во однос и на Suge Knight , при документарецов презентирани се одредени биографски елементи , но она што најмногу е впечатливо е секако арогантноста , лицемерието на Suge говорејќи од затвор , се обидува да се самопротежира при моменти кога во прашање се доведуваат финансиските експлоатации , генерирањето на стотици милиони долари , но паралелно Suge Knight e и крајно објективен во однос на Interscope , Dr.Dre , Snoop , 2Pac , Puffy итн.

Сметам дека при документарецов еволуцијата на 2Pac е прикажана далеку подобро од биопикот , презентирани се егзактно клучните пресвртни точки , еволуцијата , неговите избори и приоритети , коишто биле фатални по неговиот живот.

Интересно е што клучни фигури како The DOC како и редица други индивидуи коишто го сочинувале основачкиот колектив на Death Row не партиципираат во документарецот , изјавите од Dre & Snoop датираат уште од 90-те , но сепак Chocolate , Danny Boy , DJ Quik , Michel’le и Kurupt ја доловуваат објективната слика перфектно и исцрпно , како и одредените роднини и пријатели на Suge , Snoop , 2Pac коишто им даваат енормна автентичност на презентираните стории. По оваа основа , Daz Dillinger се изјаснил по социјалните мрежи со концизна порака „F#%k Death Row“ при поканата за учество и барање на необјавен фото материјал од страна на BET а притоа паралелно извесен тајминг е во сајбер војна со синот на Suge Knight.

Документарецот има минимални дискрепанци , како на пример насилниот напад врз Eazy-E којшто континуирано се провлекува низ медиумите , заканата врз Vanilla Ice и редица други интимидирачки стории на крајот се призна дека биле мит , но сепак виолентноста на високо ниво гравитирала околу Death Row , претепувањата , оружјето итн биле реални но и Ruthless не бил ништо поразличен , разликата била во тоа што Ruthless вршел протекција на своите артисти , а во Death Row ситуацијата била опозитна и секогаш  тензична.

Бонус факт : Harry-O главниот инвеститор којшто придонел за сукцесивното лансирање на Death Row во документарецот при затворски телефонски повик тврди дека тој ја именувал издавачката куќа , што всушност е ординарна невистина .
Suge Knight & неговиот фамозен адвокат David Kenner успеале да акумулираат 1.5 милиони долари на нивна сметка , уплатени од страна на Harry-O (ex- drug lord) за да стартуваат издавачка куќа во партнерство со него и неговата сопруга чијшто албум било предвидено да биде продуциран од Dr.Dre , под сосема друг назив , а компанијата на Suge требало да биде само фракција , екстензија на матичниот record label на Harry-O но истиот бил изманипулиран од правен аспект.
Suge ја купува потребната рекординг опрема , The Chronic започнува да се снима во зградата на Solar Records (a процесот продолжил во летната куќа на Dre) , кадешто и бил менториран Suge Knight од страна на Dick Griffin.
Но , поентата е дека Dre & The DOC имале сосема друг назив на ум за издавачката куќа (Future Shock Entertaiment) , сосема минорно и незабележително име. Тогаш Jewell , златниот глас на Death Row , му приоѓа на Dre со предлог идејата „Ние сите имаме криминално досие , сите ние сме бивши затвореници...нека биде Death Row“ и Dre експресно ја акцептирал.

Останатото Ви го оставам Вам Вие самите да го проследите и во сооднос со вашите познавања да донесете оценки и заклучоци , документарецот е достапен онлајн.